Norsk Elitebandy er en frittstående, uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å bidra til utvikling, fornyelse og vekst i klubbandyen på elitenivå, for damer og herrer. Organisasjonen ble reetablert i september 2019.

STYRET
Terje Lund, leder
Stein Holo, nestleder
Knut Hole, styremedlem
Andreas Askheim, styremedlem
Marius Austad, styremedlem
Daniel Grönquist, styremedlem